ระวัง!กรอบป้ายเลียนแบบป้ายประมูลมีความผิดตามกฎหมาย ปรับ 2,000

 

 ระวัง! กรอบป้ายเลียนแบบป้ายประมูลมีความผิดตามกฎหมาย ปรับ 2,000 บาท

ขนส่งฯ เตือนการใช้แผ่นป้ายและกรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

กรมการขนส่งเตือนกรณีนำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดลงบนแผ่นป้ายทะเบียน จนทำให้บดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของแผ่นป้าย ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และฐานเปลี่ยนแปลงโดยวิธีใดๆ หรือปิดบัง หรือทั้งหมด หรือแค่บางส่วน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ความผิดดังกล่าวยังรวมถึงการนำแผ่นป้ายทะเบียนไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนกราฟิกแบบทะเบียนประมูล รวมถึงการใช้กรอบป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนจนทำให้มองเป็นป้ายประมูล มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ กรณีทำหมายเลขทะเบียนรถขึ้นเองโดยไม่มีสิทธิ์ใช้หมายเลขทะเบียนนั้น เจ้าของรถและผู้ที่ทำแผ่นป้ายจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท

ทั้งนี้ ป้ายทะเบียนที่มีลวดลายกราฟิกจะใช้สำหรับเลขทะเบียนรถสวยที่ประมูลกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 

ขอบคุณที่มา https://www.sanook.com/

ข่าวสารอัพเดท